Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează cea de-a X-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România”.

Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul administraţiei publice româneşti, competiţia se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” şi diseminarea acestora la nivel naţional printr-un Ghid de bune practici.

Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, evidenţia şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.  

Înscrierea în competiţie se realizează on-line pe website-ul www.anfp.gov.ro, la secţiunea Inovaţie şi calitate/Competiția, în perioada 24 iulie - 31 august 2017 , fiind invitate să participe toate entităţile publice din sistemul administraţiei publice româneşti.

Autorităţile şi instituţiile publice pot înscrie în competiție maxim 3 cazuri de bună practică implementate în ultimii 3 ani, dar nu mai mult de 2 aplicații în cadrul aceluiași pilon tematic.

Condiţii generale:

Nu pot participa în competiţia naţională proiecte/ cazuri de bună practică premiate la ediţiile anterioare ale conferinţei sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate.

Sunt acceptate şi bune practici aflate în implementare, care au obţinut rezultate până în momentul înscrierii în competiţie.

Autentificare

Email:
Parola:

Cont nou

Secţiunile tematice pentru competiţie:

Protecția mediului - o prioritate pentru administrația publică
Implicarea cetățenilor – premisă în definirea serviciilor publice
Diversitate şi egalitate de şanse pentru o administraţie publică atractivă şi competitivă

Manualul de utilizare a aplicaţiei

Contact

 


Obiectivele competiţiei

Tematicile propuse

Descrierea metodologiei competiţiei

Recomandări generale    
Comitetul de evaluare (CEv)

Procedura de evaluare