Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează cea de-a IX-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”.

În acest an, Guvernul României (prin Cancelaria Primului-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu Consiliul Europei gestionează un pilon destinat exclusiv autorităţilor şi instituţiilor din administraţia publică locală.

Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul administraţiei publice româneşti, competiţia se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” şi diseminarea acestora la nivel naţional printr-un Ghid de bune practici.

Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, evidenţia şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.  

Înscrierea în competiţie se realizează on-line pe website-ul www.anfp.gov.ro, la secţiunea Inovaţie şi calitate/Competiția, în perioada 4 iulie - 16 august 2016 , fiind invitate să participe toate entităţile publice din sistemul administraţiei publice româneşti.

Autorităţile şi instituţiile publice pot înscrie în competiţie maxim 3 cazuri de bună practică pe oricare dintre ariile tematice.

Condiţii generale: Nu pot participa în competiţia naţională proiecte/ cazuri de bună practică premiate la ediţiile anterioare ale conferinţei sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate. Sunt acceptate şi bune practici aflate în implementare, care au obţinut rezultate până în momentul înscrierii în competiţie.

Pot participa doar acele proiecte/ bune practici implementate în ultimii 3 ani.

Autentificare

Email:
Parola:

Cont nou

Secţiunile tematice pentru competiţie:

Transparența instituțiilor publice - premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație
Incluziunea socială, baza unei societăți democratice
Educaţia – bază pentru dezvoltarea societăţii
Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administraţia publică locală

Manualul de utilizare a aplicaţiei

Contact

 


Obiectivele competiţiei

Tematicile propuse

Descrierea competiţiei

Recomandări generale    
Comitetul de evaluare (CEv)

Procedura de evaluare