Partea A

Pilonul 2

Abordări manageriale pentru eficiență și eficacitate

Justificarea stabilirii acestei tematici pentru cazurile de bună practică

Managementul calităţii reprezintă una dintre deciziile strategice ale managementului unei instituţii/ autorităţi publice care presupune stabilirea unor linii de acţiune în scopul asumării unor obiective, utilizând în mod eficient resursele disponibile. Această decizie determină, astfel, apariţia unui sistem care înglobează activităţi de planificare, coordonare, organizare, control care vor determina creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale.

Eficiența, a face lucrurile cum trebuie și eficacitatea, a face lucrurile care trebuie, sunt noţiuni cu implicare, atât pe palierul intern (instituțional), cât și pe cel extern (orientare către beneficiarii serviciilor publice).

În raport cu eficienţa, o bună practică trebuie să reflecte relaţia dintre rezultatele aşteptate, în raport cu resursele angrenate (umane, materiale, financiare, informaționale etc.) prin intermediul indicatorilor de eficienţă utilizați.

Eficacitatea se reflectă în gradul de satisfacție a beneficiarilor, iar indicatorii de eficacitate utilizați raportează rezultatele obținute la ceea ce s-a sperat să se obțină.

Un sistem de management al calităţii în administraţia publică trebuie să aibă în vedere:

Inapoi la pagina de autentificare

 ANFP