Partea A

Pilonul 1

Soluții moderne pentru creșterea calității vieții

Justificarea stabilirii acestei tematici pentru cazurile de bună practică

Calitatea vieţii este un concept multidimensional care include o serie de domenii: condiţiile materiale de viaţă, sănătatea, locuirea, locul de muncă, viaţa de familie, echilibrul între viaţa privată şi viaţa profesională, bunăstarea subiectivă (starea de spirit a oamenilor, modul în care aceştia experimentează la nivel individual calitatea vieţii). Chiar dacă se concentrează în mod esenţial asupra individului şi circumstanţelor vieţii personale, abordarea calităţii vieţii surprinde şi relaţia persoanei cu comunitatea/ societatea în care trăieşte (încrederea în oameni, instituţii etc), cât şi aspecte ale calităţii societăţii ca atare (calitatea serviciilor publice).

Din perspectiva specificului competiției celor mai bune practici și a naturii competitorilor (instituții și autorități publice, singure sau în parteneriat) conceptul menționat este redus la 4 componente. O primă componentă se referă la calitatea locuirii; însă, față de abordarea consacrată (axată aproape exclusiv pe problematica locativă), bunele practici promovate vor viza, nu atât condițiile locative ale individului/ familiei sale, ci mai degrabă facilitățile oferite de administrație atât cetățenilor săi, cât și celor care iau contact cu comunitatea (turiști, investitori, angajați navetiști etc.). De asemenea, va fi apreciată prezentarea soluțiilor destinate creșterii gradului de accesibilitate la serviciile destinate îmbunătățirii vieții cetățenilor care locuiesc, atât în mediul rural (în care se îmbină modernitatea cu tradiționalismul), cât și urban (smart-city). Relevanța acestei componente este aceea că poate creea o punte între celelalte dimensiuni ale calității vieții; de exemplu, un Oraș inteligent (Smart City) însemnă în primul rând un oraș mai inclusiv și care creează oportunități egale pentru toți. Dar conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de servicii publice și oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi în viața comunității. În felul acesta, un Smart City va fi un loc mai atractiv pentru a locui, a munci și a ne recrea. În ultimă instanță, acest tip de comunitate permite o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu orașul, cu mediul, cu semenii, fiind orientat către un viitor susținut de soluții inteligente integrate. O a doua componentă a calității vieții este reprezentată de asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată, abordat într-o dublă perspectivă: instituțională (anagajați) și civică (cetățeni). O a treia componentă se referă la calitatea societății – modul în care oamenii relaționează unii cu alții și cu instituțiile, măsura în care persoanele se simt integrate în societate, precum și evaluarea calității serviciilor oferite oamenilor în diferite contexte sociale. Aspecte vizate: încrederea în oameni și în instituții, mecanisme de reglaj social (toleranță, diversitate, nediscriminare), evaluări privind excluziunea socială și calitatea serviciilor publice (de asistență socială, sănătate, educație etc.). A patra componentă este cea civică și poate fi operaționalizată prin raportare la tipurile de participare: socială/comunitară, politică, religioasă, sportivă. Participarea socială/ comunitară poate viza practici canalizate spre dezvoltare de parteneriate (public-privat-ONG), susținerea acordată unor activități non-profit, stimularea voluntariatului, susținerea campaniilor de responsabilitate socială, sporirea încrederii în mediul civic și instituțional, evaluarea receptivității autorităților și decidenților față de inițiativele cetățenești.

Prin urmare, orice autoritate şi instituție publică se poate înscrie în competiție cu unul sau mai multe cazuri de bună practică pe această tematică, în cazul în care a demarat/desfășurat acțiuni care au presupus implementarea și/sau susținerea uneia sau mai multor componente din cele descrise anterior, prin:

Inapoi la pagina de autentificare