Conferința Internațională "Inovație și Calitate în Sectorul Public"

Inovaţia reprezintă una dintre modalităţile de a identifica noi metode de obţinere a unor rezultate de calitate.
În furnizarea unui serviciu public este nevoie de calitate - caracteristică ce poate fi atinsă prin performanţă, competenţă, chibzuinţă în utilizarea banului public.

În acest context, ne bucurăm că putem îmbina cele două concepte pentru a descoperi şi disemina cele mai bune practici din administraţia publică.

Astfel, prin conferinţa internaţională Inovaţie şi calitate în sectorul public, ea însăşi un concept inovator pentru administraţia românească, ne propunem atât să facem cunoscute exemplele de succes, bunele practici implementate în administraţia publică românească şi europeană, cât şi să premiem aceste iniţiative pentru a impulsiona performanţa în sistemul public.

Ne mândrim că iniţiativa noastră este în fiecare an aşteptată atât de cei care îşi înscriu proiectele de succes în Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, cât şi de practicienii în domeniu din administraţia publică europeană.

Conferința internațională “Inovație și calitate în sectorul public“ – ediția a VIII-a, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a reprezentat, pentru instituția noastră, o excelentă oportunitate de a ne prezenta activitățile, sens în care adresăm mulțumiri, încă o dată, pentru premiul acordat proiectului „Campanie de sensibilizare a opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a deținuților”!

Această distincție ne onorează, ne recompensează eforturile și, în același timp, ne obligă la menținerea acelorași standarde de profesionalism în activitatea desfășurată.

Chestor de penitenciare Cătălin-Claudiu Bejan,
Director general Administrația Națională a Penitenciarelor, 2015

Câştigarea acestei distincţii de către Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud în cadrul celei mai prestigioase competiţii a proiectelor din administraţia publică din România, confirmă, o dată în plus, profesionalismul corpului de experți din cadrul instituției județene și preocuparea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru creșterea calității serviciilor publice oferite comunității.

Gavrilaș Vasilichi George Alexandru,
Manager Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, 2016

Este unul dintre cele mai importante premii primite de când conduc acest municipiu. Suntem la un standard superior. Acest premiu poziționează Romanul în fruntea admnistrațiilor publice din România. Speram la un premiu, chiar dacă ne aflam într-o companie selectă, concurând cu CJ Bihor, Camera Agricolă Iași sau Ministerul Educației. Mulțumesc pentru aceasta echipei din Primăria Roman, a mai precizat primarul Romanului.

Laurenţiu Dan Leoreanu,
Primar Primăria Municipiului Roman, 2016

Participarea la Conferință a fost un bun prilej pentru a face cunoștință și a stabili contacte cu reprezentanții instituțiilor/autorităților publice din mai multe țări în scopul unei colaborări ulterioare, studierii bunelor practici și a experienței avansate în domeniul elaborării și implementării politicilor de personal în serviciul public.

Aurelia Țepordei, Director,
Departamentul dezvoltare profesională Academia de Administrare Publică, Republica Moldova, 2015