Reteaua de Resurse Umane

Scopul Reţelei Specialiştilor de Resurse Umane

Explicaţia oferită de dicţionar pentru cuvântul "reţea" include următoarele înţelesuri:

  • Grup de legături / grupuri de contacte
  • Stabilirea de contacte
  • Schimb de idei / interacţiune


Rolurile şi responsabilităţile ANFP implică contactul acestei instituţii cu reprezentanţii MRU din cadrul altor instituţii. Faptul că aceste instituţii constituie o "reţea", în sensul comun al cuvântului derivă din recunoaşterea numărului considerabil al acestor instituţii şi din distribuţia acestora pe teritoriul întregii ţări.  

Însă, pentru a realiza o reţea efectiv operaţională şi activă este necesară transformarea comunicării dintre ANFP şi instituţiile/autorităţile publice intr-un sistem structurat de cooperare care să eficientizeze schimbul de informaţii/opinii/experienţă între membrii reţelei.

Pentru dezvoltarea acestei reţele există
DOUĂ OBIECTIVE PRINCIPALE:

  • Consolidarea relaţiei de colaborare între ANFP şi reţeaua de resurse umane astfel încât ANFP să-şi atingă mai bine obiectivele strategice comune cu reţeaua
  • Consolidarea de către ANFP a activităţilor reţelei şi a lucrului în reţea, sprijinind astfel o colaborare efectivă între reprezentanţii de resurse umane din reţea
Politica  de resurse umane a ANFP - ghid de elaborareDescarca Manualul de Management al Resurselor UmaneMetodologia  de elaborare a politicilor de Resurse Umane în cadrul autorităţilor şi  instituţiilor publice